Қазақстан жастары арасында салауатты өмір салтын қолдайтын жастар 71,9% құрайды

Құнды бағдарлар тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандырудың мәні, мақсаттары мен құралдары ретінде қарастыруға болатын материалдық және рухани игіліктердің жиынтығы болып табылады.

Құнды бағдарлар индивидтің әлеуметтік мінез-құлқын реттеушілер бола алады, әр түрлі факторлардың әсерінен өзгереді. Қоғам үшін белгілі бір құндылықтар жиынтығы үстем және жүйе құраушы болуы мүмкін.

Қазақстан бүгінгі таңда түрлі мәдени және әлеуметтік тәжірибелері бар күрделі этнодемографиялық құрылымы бар көпұлтты қоғам болып табылады.

Бұл тұрғыда белгілі бір құндылықтар жиынтығы нақты әлеуметтік топ үшін ортақ және басым болуы мүмкін.

Жастар арасында қандай құндылықтар басым және танымал?

«Жастар» ғылыми-зерттеу орталығының жүргізген сауалнамасының нәтижелері қазақстандық жастар арасында отбасы құндылықтарының (86%), денсаулықтың (59,70%) және достардың (30,7%) жоғары рейтингін көрсетеді (сурет. 6.7). Салауатты өмір салтын қолдайтын жастар 71,9% құрайды.

Ауыл және қала жастарында салауатты өмір салтын қолдаудың жоғары деңгейі байқалады, тиісінше 70% және 73,3%.

Этникалық қатыстылығына, ауылдық немесе қалалық оқшаулануына, отбасының құндылығына, денсаулығы мен достарына қарамастан жастар арасында тұрақты және басым ұстанымдарын жоғалтпауда.