ДІН САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ

Қазақстан Республикасы Президентінің  2017 жылғы 20 маусымдағы № 500 Жарлығымен «Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 — 2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы» бекітілген болатын.

Тұжырымдамының негізгі бағыттары ағымдағы ахуалды талдау, дін саласындағы мемлекеттік саясаттың даму үрдістері мен пайымы, ағымдағы ахуалды талдау, діни ахуалдың негізгі даму үрдістері, дін саласындағы мемлекеттік саясатты дамыту пайымы, дін саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттары мен жалпы тәсілдері, дін саласындағы мемлекеттік саясатты дамытудың негізгі қағидаттары, дін саласындағы мемлекеттік саясатты дамытудың жалпы тәсілдері, тұжырымдаманы іске асыру кезеңдері және күтілетін нәтижелер және тұжырымдаманы іске асыру көзделетін нормативтік құқықтық актілердің тізбесі сияқты бірқатар бөлімдерден тұрады.

Мемлекеттік басқару органдарының жұмыстары негізінен осы тұжырымдамада айқындалған бағыттарды іске асыруға жұмсалуда.