Дәстүрді теріске шығару – адасушылық

Мұсылман  шариғатында  адамдардың  еркіне қалдырған мубах яки ерікті істер бар. Мысалы, тойларды, мейрамдарды  өткізу  жолдары,  салт-жоралғылары әрбір халықта әркелкі. Олардың бәрін шариғатқа сай

келмейді деп айтуға болмайды.

Керісінше, олар әрбір мұсылман халқының ғұламаларының көз алдында әрі олардың құптауымен сан ғасырлардан бері атқарылып келе жатқан ғұрыптар. Сондай ұлттық ерекшеліктерге, тілдік  ерекшеліктерге  қарсы  шығу,  оларды  дәл арабтардікіндей етуге тырысу барып тұрған надандық.

Өйткені  адамзаттың  ұлт-ұлысқа  бөлінуі  аталмыш аятта  айтылғандай  Жаратқанның  Өз  жаратылысына бекітіп  берген  мызғымас  заңы.  Ал  жаратылыстық қағидаға  қарсы  шығу  қасаңдыққа  шалдыққан  шала сауаттылардың ісі.

Қазіргі  қазақ  қоғамындағы  діни  білімге  деген құштарлық  әсіресе  жастардың  арасында  басым.  Әрі мешітке келушілердің негізгі бөлігі де солар. Сондай-ақ, нақтылы діни білім алғандардың көпшілігі жастар. Ал  жастар  ғұмырлық  тәжірибесі  аз  болғандықтан өзім  білемдікке  салынып,  максималистік  көңіл-күйге  бой  алдырып  көптеген  қателіктерге  ұрынады.

Жасына жетпей шейх атануға құлшынады. Құран мен хадистің  негізгі  мұраттарын  түсінбей,  қателіктерге жол  береді.  Нақтылы  үкімдерді  қамтитын мухкам дәрежесіндегі  аяттарды  ысырып  қойып,  қоғамда жаңалық  ашуды  көздегендей  екінші  дәрежелі  ұқсас

ұғымды муташабиһ дәрежесіндегі  аяттарды  алға шығарып, ғалымдар арасында түрлі көзқарас тудырған мәселелерді  көтеріп,  дау-дамай  туғызып  жатады.

Мұндай келеңсіздіктердің басты себебі діни білімге ие болғандардың  шала  сауаттылығы  немесе  албырттық көңіл-күйлері. Нақ сондайлардың арасында өз ұлтының талай ғасырлардан бері қалыптасқан құндылықтарын, мәдени мұраларын, тіпті, тарихы мен қазіргі болмысын жоққа шығаратындар да табылады.

Егер олар шариғат шарттарын терең түсінсе, ондай адасушылыққа бармас еді. Сонымен  қатар  дін  саласында  тәжірибелі, білімді деп есептелетін кейбір діндарлардың өзі дінге болысудың жөні осы екен деп, қазақша бірдеңе жазғанда араб, түрік сөздерін қаз-қалпында жазады. Мысалы, қазақтар Жүсіп, Жақия, Жүніс деуге үйренген әу баста бар  есімдерді  араб  тіліндегі  қалпында  Юсуф,  Яхия, Юнус деп береді. Осындай қылықтары арқылы олар екі түрлі қателікке бой алдырады. Біріншісі – дін мұратын жаңсақ  түсіну.  Ислам  діні  ұлттық  ерекшеліктерді жоюға, әрбір тілдің табиғи заңдылықтарын мансұқ етуге

мүлде шақырған емес әрі шақырмайды да. Керісінше, әрбір елдің өзіне тән жағымды әдет-ғұрыптары мен қалыптасқан  заңдылықтарының  сақталуына  ерекше мән  береді.  Олардың  екінші  қателігі  өз  халқының тарихы мен ділінен, тілі мен рухани әлемінен бейхабар болуы. Сондықтан ұлтымыздың генетикалық жадында ғасырлардан  бері  сақталып  келе  жатқан  өзіндік болмысын,  дәстүрі  мен  мәдениетінің  тамырына балта  шабады.  Қазақ  тіліне  араб  не  түрік  тілінің заңдылықтарын  әкеп  тықпалап,  таза  қайнарының тұнығын лайлайды. Сөйтіп, қазақ тілінің емлесі мен грамматикасына  «ерекше  жаңалық»  енгізгісі  келеді. Әрі соларын үлкен абырой, білімпаздық деп таниды. Бұдан асқан бірбеткейлік жоқ. Діннің шариғатқа қайшы келмейтін ұлттық әдет-ғұрыпты, тілдік ерекшеліктерді теріске шығармайтынына қарамастан, оларды мансұқ етуге тырысу нағыз мәңгүрттің әрекеті. Сондайлардың қазақ  ақын-жырауларының  діни  тақырыптағы өлеңдерін «өз емлелеріне», «сенімдеріне» сай етіп өңін

өзгертіп жазатындарына да куә болып жүрміз. Алла Тағала оларға тура жол, тереңірек білім нәсіп етсін. Сонымен  қатар,  қазіргі  қазақ  қоғамында халқымыздың дәстүрі мен тарихын, тілдік ерекшелігін мансұқ  ететін,  не  жартылай  мойындамайтын нигилистермен  бірге  әдет-ғұрыпты,  қазақшылықты қорғаудың жөні осы екен деп дінді төмендетіп, ұлттық дәстүрді  одан  жоғары  қоятындар  да  бар.  Олардың көпшілігінің терең діни білімі жоқ. Бірақ осы тақырыпты талқылауға аса құштар. Дәлелдерінің дені дәстүр мен даналар  сөздері.  Шариғаттан  мардымды  мағлұмат болмағандықтан  әдет-ғұрып  пен  дін  арасындағы байланысты  тереңірек  түсіндіруге  қауқары  жоқ.

Нәтижесінде алғашқысына басымдық беріп, екіншісін төмендетеді. Мұндай қасаң пікірлердің ғұмыры қысқа. Себебі, адамдардың діни сауаттылығы артқан сайын айтушыға деген талап та күшеймек.

Ақпарат көзі: Дін және дәстүр.